POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A GRUPULUI PIERRE FABRE

Vă mulțumim că ne-ați vizitat pe site-ul nostru. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal ale clienților și utilizatorilor noștri reprezintă o primă preocupare a Grupului Pierre Fabre.
Această politică de confidențialitate explică ce informații sunt colectate atunci când vizitați și utilizați site-ul nostru web și modul în care acestea sunt prelucrate.

 

I. Cine suntem noi?

Acest site web (denumit în continuare „www.eau-thermale-avene.ro”), este administrat de Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France (denumit în continuare „Pierre Fabre” sau „noi”) care este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce pot fi colectate de la dumneavoastră pe site-ul web, în scopurile descrise mai jos.
Vă invităm să citiți cu atenție această Politică de confidențialitate pentru a afla condițiile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale atunci când vizitați site-ul nostru. Vă rugăm să rețineți că acesta poate fi actualizat în orice moment de către Pierre Fabre. Data celei mai recente actualizări va apărea pe această pagină. Prin urmare, vă invităm să o consultați periodic.

 

II. Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră

În funcție de serviciile pe care le utilizați pe site-ul nostru și de modul în care sunt configurate setările dispozitivului dumneavoastră (în special cele legate de modulele cookie și alte dispozitive de urmărire), informațiile personale despre dumneavoastră (denumite în continuare „datele dumneavoastră personale”) colectate și prelucrate de Pierre Fabre includ:

Datele pe care le-ați introdus în mod voluntar pe formulare (abonare la newsletter, metode de contact, participare la evenimente promoționale (concursuri, jocuri sau sondaje)), precum:

numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, sexul, adresa poștală și orice alte informații comunicate de dumneavoastră ca parte a unei solicitări pe care ați făcut-o (care pot include detalii legate de sănătate).

Datele generate de browserul dumneavoastră, colectate automat de serverul nostru prin intermediul „modulelor cookie și altor dispozitive de urmărire”:

Date specifice paginilor web vizitate: denumirea domeniului; data, ora și durata vizitei; paginile, videoclipurile, reclamele pe care ați făcut clic.

Date care vă sunt specifice: adresa IP (locația punctului de intrare în rețea; tipul browserului, sistemul de operare).

Nu utilizăm aceste date cu caracter personal colectate automat pentru a încerca să vă identificăm și nu le corelăm cu datele cu caracter personal detaliate mai sus pe care ni le furnizați. 

De asemenea, este posibil să obținem date cu caracter personal despre dumneavoastră de la terți (de exemplu, de la profilurile de social media, în cazul în care sunteți conectat la spațiul dvs. de membru cu un cont de social media).

 

III. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Mai jos veți găsi o prezentare generală a scopurilor de prelucrare a datelor personale de către sistemul nostru și a motivelor pentru care acest lucru este necesar pentru noi.

Scopurile prelucrăriiTemeiul juridic pentru prelucrarea datelor personale de către serviciile noastre
Pentru a vă răspunde întrebărilor trimise prin e-mail, prin formularul de contact și pe chatInteresul nostru legitim
Pentru a vă permite să găsiți magazinul sau punctul de vânzare cel mai apropiat de locația dumneavoastră
Pentru a efectua analize statistice
Pentru a înțelege mai bine preferințele dumneavoastră, prin analiza comportamentului pe site-ul nostru, și a vă oferi produse sau servicii adaptate intereselor proprii, cu excepția cazului în care vă opuneți acestui lucru în secțiunile de mai jos, „Drepturile dumneavoastră” și „Module cookie”
Pentru a răspunde mai bine nevoilor dumneavoastră, prin oferirea de produse sau servicii mai adaptate propriilor interese
Pentru a vă trimite informații despre ofertele, noutățile și evenimentele noastre (buletine informative, invitații și alte publicații)Acordul dumneavoastră explicit
Pentru a notifica autoritățile competente cu privire la orice problemă legată de utilizarea produselor noastreObligațiile noastre legale

 

Datele cu caracter personal esențiale pentru îndeplinirea scopurilor descrise mai sus sunt marcate cu un asterisc pe diverse pagini ale site-ului web pe care sunt colectate.

Dacă alegeți să nu completați aceste câmpuri obligatorii, este posibil să nu vă putem procesa solicitările și/sau să nu vă putem furniza produsele și serviciile solicitate. Alte date cu caracter personal sunt complet opționale și ne permit să vă cunoaștem mai bine și să ne îmbunătățim comunicarea și serviciile ca atare.

 

IV. Comunicarea și transferul de date cu caracter personal

Facem parte din Grupul internațional Pierre Fabre, iar uneori putem dezvălui datele dumneavoastră personale Grupului Pierre Fabre, în scopurile stabilite mai sus.
De asemenea, putem desemna furnizori de servicii terță parte (care vor acționa în conformitate cu instrucțiunile noastre) pentru a ne ajuta să vă furnizăm informații, produse sau servicii, pentru a ne conduce și gestiona activitatea sau pentru a gestiona și îmbunătăți site-ul web. În astfel de cazuri, este posibil ca aceste terțe părți să aibă nevoie să acceseze datele dumneavoastră cu caracter personal.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în afara SEE (Spațiului Economic European), către alte companii din cadrul Grupului Pierre Fabre sau către furnizori de servicii, vom lua măsuri pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal beneficiază de același nivel de protecție ca și cum ar fi rămas în cadrul SEE, inclusiv prin încheierea de contracte de transfer al datelor pe baza clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, actualizate sau revizuite, sau prin alte mecanisme de transfer precum decizii de adecvare, reguli corporative obligatorii sau contracte aprobate de autoritățile UE pentru protecția datelor, acolo unde este cazul.
De asemenea, este posibil să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți, ca parte a oricărei vânzări efective sau posibile a Pierre Fabre sau a oricăror active care ne aparțin sau sunt deținute de afiliați, caz în care datele cu caracter personal pe care le deținem despre utilizatorii noștri pot face parte din activele transferate.
Vom răspunde la solicitările de informații dacă legea ne obligă să facem acest lucru sau dacă o astfel de dezvăluire este necesară pentru a ne proteja drepturile și/sau pentru a respecta o hotărâre judecătorească, o solicitare din partea unui organism de reglementare sau orice alt proces legal sau administrativ împotriva noastră.

 

V. E-marketing

Dacă legea permite acest lucru și dacă este necesar, cu acordul dumneavoastră putem comunica prin mijloace electronice pentru a vă prezenta produsele și serviciile noastre. Dacă doriți să vă dezabonați pentru a nu mai primi informările noastre, vă rugăm să utilizați linkul „dezabonare” din e-mailurile noastre sau să trimiteți STOP prin SMS la numărul indicat sau să ne contactați direct la adresa „Contactați-ne”, iar noi vom înceta să vă mai trimitem mesaje.

 

VI. Stocarea datelor personale

Ca regulă generală, păstrăm datele cu caracter personal doar pentru perioada necesară pentru a atinge scopurile în care au fost colectate.
Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este strict necesar pentru a gestiona relația cu dumneavoastră.
Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct timp de trei ani de la data ultimei interacțiuni cu noi, dacă nu sunteți client, și atâta timp cât rămânem în contact cu dvs. prin intermediul activităților noastre promoționale, dacă sunteți client, cu excepția cazului în care vă opuneți acestui lucru atunci când primiți unul dintre mesajele noastre de marketing.
Adresele IP colectate în scopuri de securitate nu vor fi stocate pentru mai mult de 10 zile.
În sfârșit, jurnalele de conectare colectate vor fi păstrate, sub rezerva acordului dumneavoastră, cu ajutorul modulelor cookie și altor dispozitive de urmărire utilizate pe site-ul nostru, pentru o perioadă de maximum treisprezece (13) luni, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Module cookie” de mai jos.
Poate fi necesar să păstrăm datele dumneavoastră personale sub formă de arhivă, dincolo de perioada indicată mai jos, pentru a ne respecta obligațiile legale sau, dacă este necesar, pentru a ne exercita drepturile, ținând cont de termenul de prescripție aplicabil.

Odată ce datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în arhive sau în scopurile de îndeplinire a obligațiilor legale sau termenului de prescripție, ne asigurăm că acestea sunt fie distruse în întregime, fie anonimizate.

 

VII. Legături externe

Site-ul web poate conține linkuri către site-uri ale unor terțe părți. Întrucât Pierre Fabre nu controlează și nu este responsabil pentru practicile acestora în materie de protecție a datelor, vă sfătuim să consultați politicile privind protecția datelor de pe site-urile respective. Această politică se aplică exclusiv datelor cu caracter personal colectate de site-urile noastre web sau în urma activităților noastre.

 

VIII. Drepturi

Conform reglementărilor în vigoare, puteți avea următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:

 • Să obțineți o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, informații privind modul în care sunt prelucrate și temeiul juridic al acestora;
 • Să rectificați datele cu caracter personal incorecte (inclusiv dreptul de a le completa pe cele incomplete);
 • Să vă ștergeți datele cu caracter personal, dacă temeiul juridic pentru colectarea acestora vă permite acest lucru. În plus, în anumite cazuri, acest drept poate fi exercitat doar atunci când datele nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazul în care:
  • Este contestat caracterul corect al acestora;
  • Prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar acestea sunt încă necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale;
 • Să solicitați portabilitatea datelor cu caracter personal într-un format prelucrabil automat pentru o terță parte (sau pentru dumneavoastră), dacă prelucrarea noastră se bazează pe acordul dumneavoastră sau pe îndeplinirea unui contract încheiat cu dumneavoastră;
 • Să obțineți sau să consultați o copie a măsurilor adecvate luate pentru a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională.
 • Să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (în cazul în care o astfel de prelucrare se bazează pe acordul dumneavoastră), fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.
 • Să oferiți instrucțiuni generale sau specifice privind modul de procesare și utilizare a datelor dumneavoastră personale după deces.
 • În plus față de drepturile de mai sus, aveți dreptul de a vă opune oricărei prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal justificate de interesul legitim al Pierre Fabre, inclusiv crearea de profiluri (împotriva acordului dumneavoastră sau pentru a îndeplini un contract).

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara dumneavoastră
Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact de mai jos, la rubrica „Contactați-ne” Vă rugăm să rețineți că putem solicita o dovadă a identității și ne rezervăm dreptul de a percepe taxe, dacă acest lucru este permis de lege, de exemplu, dacă solicitarea dumneavoastră este în mod vădit nefondată sau abuzivă. Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în intervalul de timp aplicabil.

IX. Tipuri de module cookie pe care le utilizăm

 

 

X. Ștergerea modulelor cookie

Dacă refuzați modulele cookie, nu vom mai plasa niciun alt modul cookie pe dispozitivul dumneavoastră, cu excepția celor stabilite mai sus (inclusiv un modul cookie care să memoreze faptul că nu doriți plasarea de module cookie atunci când vizitați site-ul web).
Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă alegeți să eliminați sau să respingeți anumite module cookie, acest lucru va afecta anumite caracteristici sau servicii de pe site-ul nostru.

 

XI. Actualizări ale politicii de confidențialitate

Pentru a lua în considerare modificările legislative și/sau practicile noastre privind protecția datelor cu caracter personal, putem modifica această politică de confidențialitate în orice moment.

 

XII. Date de contact

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă: dpo@magnapharm.eu - Romania; dpofr@pierre-fabre.com - Franta. Ultima modificare: 01.06.2024

Sus