MENȚIUNI LEGALE ALE SITE-ULUI WEB LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

Editor

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Societate pe acțiuni simplificată, cu un capital de 22.987.907,05 EUR
Sediul central: 45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE
RCS (nr. de înregistrare la Registrul Comerțului) Nanterre 319 137 576
Cod de identificare în scopuri de TVA european: FR42319137576
Email: contact.avene@pierre-fabre.com; Telefon: +33 (0) 5 63 58 88 00

 

Director editorial

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 
Developer

SMILE
Societate pe acțiuni simplificată, cu un capital de 814.314,88 EUR
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers sur seine
RCS (nr. de înregistrare la Registrul Comerțului) Nanterre 378 615 363

 

Host

PLATFORM.SH
Societate pe acțiuni simplificată, cu un capital de 510.747,00 EUR
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Paris, Franța
RCS (nr. de înregistrare la Registrul Comerțului) Paris B 521 496 059
Email: customercare@platform.sh; Telefon: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Mulțumiri

Design, creație: WIDE 
Concepție, conținut editorial, fotografii/video: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE SITE-ULUI WEB LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

 

ARTICOLUL 1 – SCOPUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

Scopul acestor termeni și condiții generale de utilizare (denumite în continuare „CGU”) este de a defini condițiile de utilizare și de acces la site-ul web deținut de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE® (denumit în continuare „LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE”), marcă comercială deținută de PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (denumită în continuare „PFDC”, pe care se consideră că utilizatorii (denumiți în continuare „utilizatori”) le acceptă prin simpla vizitare a acestui site web. 

În cazul în care utilizatorii nu doresc să accepte aceste condiții, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE le solicită să părăsească site-ul web.
 
Termenii și condițiile de utilizare se supun legislației franceze și pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă. Site-ul web trebuie utilizat și consultat doar în scopuri personale și necomerciale.
 
În general, utilizatorului îi este interzis să utilizeze integral sau parțial site-ul web în orice scop ilegal (drepturi de autor) sau interzis de prezentele condiții generale de utilizare.
 
Prin vizitarea site-ului web, utilizatorul este de acord să respecte termenii și condițiile generale de utilizare stabilite la data vizitei.
 
Termenii și condițiile de utilizare se aplică oricărui utilizator care vizitează site-ul web.

 

ARTICOLUL 2 – DESCRIEREA SITE-ULUI WEB

Site-ul web este accesibil doar online, la următoarea adresă: 
https://www.eau-thermale-avene.ro și doar pentru utilizatorii rezidenți în Franța metropolitană (inclusiv Corsica).
 
Site-ul web a fost creat pentru a vă oferi informații despre LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE (descrieri de produse, fișe de consiliere, concursuri, buletine informative etc.), precum și pentru a vă prezenta toate gamele de produse ale LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Site-ul web furnizează în special informații necontractuale despre LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, cu preocuparea permanentă de a-și descrie toate produsele, însă fără a intenționa să determine cumpărarea directă a unui produs sau serviciu (cu excepția cazului în care se specifică în mod expres contrariul) (denumite în continuare „Servicii”).
 
Dacă nu ați împlinit vârsta de șaisprezece (16) ani, trebuie să declarați că ați primit permisiunea părinților sau a tutorilor legali înainte de a furniza LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE informațiile dvs. personale pentru a accesa site-ul web și a primi orice comunicare trimisă de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE.
 
Site-ul web este finanțat în întregime de PFDC. Site-ul web nu constituie o ofertă contractuală și nu acceptă nicio formă de publicitate. 
 
În măsura în care site-ul este actualizat, luând în considerare toate activitățile, se poate întâmpla ca anumite informații, servicii sau anunțuri noi să nu mai fie valabile în momentul distribuirii lor sau să fie pur și simplu depășite. Deși depune toate eforturile, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu poate garanta că toate informațiile și serviciile disponibile pe site sunt actualizate în întregime.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu garantează caracterul corect și complet al informațiilor și serviciilor conținute pe site-ul web. LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVENE va efectua corecțiile necesare. În plus, este posibil ca informațiile și serviciile furnizate să fi fost actualizate între momentul în care utilizatorii le-au vizualizat și momentul în care au luat cunoștință de ele. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu garantează în niciun fel că aceste informații și servicii sunt exacte, complete și actualizate.
 
Utilizarea site-ului web reprezintă responsabilitatea unică și integrală a utilizatorului. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu este răspunzătoare pentru nicio consecință cauzată de utilizarea site-ului web.
 
Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, orice nouă caracteristică care îmbunătățește sau extinde unul sau mai multe servicii existente sau orice nou serviciu lansat de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE se va supune termenilor și condițiilor generale.
Utilizatorii acceptă faptul că serviciul le este furnizat „așa cum a fost prezentat”. Utilizatorii se angajează să utilizeze site-ul web în conformitate cu scopurile descrise în termenii și condițiile generale, să nu utilizeze site-ul web în alt mod decât cel prevăzut și să nu încerce să redirecționeze utilizatorii către un alt serviciu.


ARTICOLUL 3 – CONDIȚII DE ACCES LA SITE-UL WEB

3.1. Pentru a accesa site-ul web, utilizatorul trebuie să dispună de hardware și software necesare accesului la internet. Pentru a accesa site-ul web de pe un computer, tabletă, telefon mobil (denumit în continuare „dispozitiv”), utilizatorul trebuie să dispună de acces adecvat la internet, de mare viteză, de un abonament de bandă largă sau de date care să permită accesul la internet de pe un computer/tabletă/telefon mobil compatibil, precum: un smartphone (IOS, Android), conexiune WAP, Wi-Fi și/sau 3G/4G.
 
Utilizatorul ia la cunoștință faptul că, atunci când utilizează site-ul web, sunt în continuare valabile condițiile contractului încheiat cu operatorul său de internet/telefonie mobilă. Utilizatorul va suporta toate costurile care pot fi solicitate de operator în legătură cu accesul la serviciile de conectare la internet, Wi-Fi, WAP și/sau 3G/4G, pentru a utiliza site-ul.
Atunci când utilizează site-ul web, utilizatorul este de acord să nu interfereze cu buna funcționare a acestuia, a serverelor, a rețelelor și/sau să modifice, să adapteze, să pirateze site-ul web și/sau să modifice o aplicație sau un site web al unei terțe părți pentru a crea confuzie cu privire la legătura cu site-ul web.
 
Utilizatorul este conștient de constrângerile și limitele rețelelor de internet și de telecomunicații și, prin urmare, se obligă să:
• își protejeze dispozitivul împotriva oricărei forme de virus, tentative de intruziune, acces neautorizat și/sau utilizare de către terți; • asigure condițiile de instalare, utilizare și întreținere a dispozitivului său, necesare pentru buna funcționare a site-ului web.

 
3. 2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Prin utilizarea site-ului web, utilizatorii sunt de acord să nu
• utilizeze site-ul și serviciile pentru a se implica în politică, propagandă sau prozelitism; • utilizeze site-ul web în orice alt mod decât cel prevăzut; • desfășoare activități ilegale, în special încălcarea drepturilor de autor asupra fotografiilor, imaginilor, textelor, videoclipurilor etc.; • facă publicitate sau să incite alți utilizatori să utilizeze orice alt serviciu, indiferent dacă îi aparține sau nu unui concurent; • submineze funcționarea site-ului web în vreun fel; • încalce legile privind proprietatea intelectuală; • încalce legile și reglementările aplicabile.
 
Utilizatorilor le este interzis să:
• descarce, să comunice, să trimită prin e-mail sau să răspândească în orice alt mod orice tip de conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, care constituie hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, care amenință intimitatea altora, instigator la ură, rasist sau inacceptabil în orice alt mod; • consulte, să afișeze, să descarce, să transmită orice conținut care ar fi contrar legilor în vigoare în țara în care este consultat site-ul web și în special în ceea ce privește proprietatea intelectuală; • încerce să inducă în eroare alți utilizatori prin asumarea numelui sau denumirii companiei altor persoane și, mai ales, prin pretinderea că este un angajat sau un afiliat al PFDC și LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, un moderator, un ghid sau o gazdă; • descarce, să afișeze, să trimită prin e-mail sau să răspândească în orice alt mod orice tip de conținut, inclusiv viruși sau orice alt cod, fișier sau program conceput pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software de calculator sau instrument de telecomunicații (această listă nu este în niciun caz exhaustivă); • descarce, să afișeze, să trimită prin e-mail sau să răspândească în orice alt mod orice tip de conținut care încalcă orice brevet, marcă comercială, secrete de fabricație, drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de autor (denumite în continuare, în mod colectiv „drepturile”) ale unor terțe părți; • perturbe fluxul normal al dialogului, accelerând ritmul de defilare a ecranului astfel încât utilizatorii să nu poată urmări și tasta propriul dialog sau să comită orice acțiune care are un efect perturbator similar, împiedicând astfel capacitatea utilizatorilor de a comunica în timp real; • intervină asupra sau să întrerupă serviciul, serverele, rețelele conectate la serviciu sau să refuze să respecte condițiile, procedurile, regulile generale sau dispozițiile de reglementare aplicabile rețelelor conectate la serviciu; • hărțuiască un alt utilizator sau mai mulți utilizatori în vreun fel; • colecteze și să stocheze date cu caracter personal și de identificare, referitoare la alți utilizatori.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE sau orice persoană sau entitate desemnată de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE are dreptul de a șterge sau de a elimina orice conținut care încalcă aceste condiții și/sau reglementări în vigoare și/sau orice conținut care este condamnabil în orice alt mod.
De asemenea, utilizatorii iau la cunoștință că trebuie să exercite discernământ și să își asume toate riscurile asociate utilizării serviciului și a site-ului web.

 
ARTICOLUL 4 – INFORMAȚII AFLATE PE SITE-UL WEB

4.1. Informații despre produse și servicii
Produsele și serviciile prezentate pe site reprezintă o prezentare generală a gamei de produse LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, cu excepția cazului în care se stipulează altfel. Aceste informații sunt oferite doar în scop informativ, necontractual.
 
4.2. Utilizarea sfaturilor furnizate pe site-ul web
Informațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor site-ului web. Această dispoziție nu afectează transferul niciunui drept de proprietate în ceea ce privește informațiile. Utilizatorilor li se acordă doar o licență de consultare, de utilizare a acestor informații în mod neexclusiv și pentru utilizarea lor privată. Ca atare, utilizatorilor le este interzisă copierea sau reproducerea integrală sau parțială a informațiilor, prin orice mijloace și pe orice suport existent sau viitor, precum și traducerea informațiilor în orice altă limbă și adaptarea acestora.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu este răspunzătoare pentru consecințele directe sau indirecte și/sau pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a informațiilor greșite sau exploatate. În plus, obligația LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE se referă la mijloace, nu la consecințe, în ceea ce privește informațiile și sfaturile care sunt furnizate utilizatorilor.
De asemenea, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu oferă nicio garanție explicită sau implicită și nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea acestor informații sau sfaturi. Ele sunt furnizate doar în scop informativ.
Pentru orice alte informații și/sau nelămuriri, ne puteți scrie la următoarea adresă:
Prin e-mail: contact.avene@pierre-fabre.com  Prin poștă: LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE „Les Cauquillous” 81506 LAVAUR, FRANCE CEDEX

 

ARTICOLUL 5 – PUBLICAREA RECENZIILOR ȘI EVALUĂRILOR ONLINE ALE UTILIZATORILOR

Site-ul web permite utilizatorilor să se identifice și să utilizeze serviciul de evaluare și recenzii online pentru a publica evaluări sau recenzii (denumite în continuare „evaluări/recenzii”) privind produsele LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Angajaților LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC sau filialelor sale le este interzis să trimită evaluări/recenzii pe site-ul web.

Fiecare utilizator este responsabil pentru propria evaluare/recenzie. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu poate fi trasă la răspundere de nicio persoană în ceea ce privește evaluările/recenziile lăsate de un utilizator.

5.1. Condițiile de transmitere a evaluărilor/recenziilor
Prin postarea unei evaluări sau a unei recenzii pe site, utilizatorii declară și garantează:
• că evaluarea/recenzia lor este conformă cu termenii și condițiile de utilizare și respectă dispozițiile legale și de reglementare în vigoare; • că ei sunt autorii evaluărilor/recenziilor, că nu se dau drept altă persoană, că nu utilizează o adresă de e-mail falsă și că nu induc în eroare originea evaluărilor/recenziilor; • că evaluarea/recenzia le aparține și nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terțe părți; • că întregul conținut publicat este corect și precis.

De asemenea, utilizatorii declară și garantează că nu vor trimite niciun fel de conținut: 
• care i-ar putea identifica (utilizatorii nu își folosesc numele complet, ci doar prenumele sau un pseudonim); • care conține informații (inclusiv prețuri) despre concurenții LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE sau despre produsele acestora (inclusiv alți producători și/sau distribuitori și/sau furnizori de produse cosmetice și pentru frumusețea/sănătatea părului); • care nu are legătură cu evaluarea produselor LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE prezentate pe site; • pentru care primesc compensații de orice tip de la o terță parte; • care poate fi considerat o reclamă, un material promoțional sau orice altă formă de publicitate; • care conține date de trimitere la alte site-uri web, adrese URL, adrese de e-mail, date de contact sau numere de telefon; • care conține un virus sau orice alt program sau fișier informatic cu potențial perturbator sau dăunător, sau instrucțiuni privind modul de creare a unui astfel de virus, program sau fișier.
• care este defăimător, amenințător, abuziv, rău intenționat, care incită la violență sau la ură, vulgar, indecent, care încalcă viața privată sau drepturile de imagine sau care este inadecvat în orice fel; • care ar putea consta în obținerea sau furnizarea de Analizae sau sfaturi legate de probleme medicale, psihologice, juridice, financiare etc.

5.2. Controlul, publicarea și modificarea evaluărilor și recenziilor
• Caracteristici legate de control
• înainte de orice publicare din partea LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE.
• în termen de două (2) luni de la data transmiterii de către utilizator.
• Refuzul de publicare

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE își rezervă dreptul de a refuza publicarea oricărei evaluări/recenzii, la propria discreție, ca urmare a nerespectării condițiilor prevăzute la articolul I.

În plus, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE își rezervă dreptul de a nu publica:
• conținut duplicat; • comentarii scrise într-o limbă diferită de cea a site-ului web; • orice conținut neinteligibil (în special conținut cu caractere aleatorii și lanțuri de cuvinte).

• Evaluări/Recenzii publicate

Evaluările/Recenziile publicate după moderare vor fi vizibile pe site-ul web timp de trei (3) ani. La sfârșitul acestei perioade, evaluările/recenziile sunt stocate de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE timp de trei (3) ani.
Evaluările/Recenziile trimise de utilizator nu vor fi modificate.

5.3 Proprietatea intelectuală
Pentru orice evaluare/recenzie pe care utilizatorii o trimit pe site-ul web, aceștia acordă PFDC, afiliaților săi și LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE o licență globală gratuită, irevocabilă, neexclusivă și pe o perioadă de trei (3) ani de la publicarea sa, de a reproduce, reprezenta, utiliza, copia, modifica, adapta, traduce, crea lucrări derivate, integra în alte lucrări, distribui acea evaluare/recenzie (integral sau parțial) și de a exploata și/sau încorpora acest conținut în orice alt mediu, suport sau tehnologie.
Utilizatorii iau la cunoștință prin prezenta că PFDC, precum și afiliații săi și LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE pot traduce și publica evaluările/recenziile pe paginile lor de socializare actuale și viitoare (fără ca această listă să fie exhaustivă): Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat etc.) și pe orice versiune străină a site-ului web, inclusiv pe site-urile web ale partenerilor/distribuitorilor.
Utilizatorii sunt informați prin prezenta că o astfel de publicare poate include numele lor (sau pseudonimele, așa cum se recomandă mai sus) utilizate pentru a-și publica evaluările/recenziile. Utilizatorii acceptă prin prezenta că evaluările lor pot fi utilizate în asociere cu marca LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, cu logo-urile asociate mărcii LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE și în condițiile prevăzute în acest paragraf.

5.4. Contact
Pentru orice întrebări sau comentarii referitoare la produsele LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE sau la utilizarea acestora, utilizatorii pot contacta LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE la următoarea adresă: contact.avene@pierre-fabre.com

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE își rezervă dreptul de a comunica opinia dumneavoastră departamentului său de servicii clienți, în cazul în care consideră că acest lucru este adecvat.

 

ARTICOLUL 6 – GARANȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 6.1 RESPONSABILITATE
 Utilizarea site-ului web reprezintă responsabilitatea unică și integrală a utilizatorilor. Utilizatorii se angajează să utilizeze site-ul web în conformitate cu scopul pentru care a fost creat.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garantează utilizatorilor o navigare pașnică a site-ului web și, în special, garantează că site-ul web nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală deținut de o terță parte și că este original. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garantează că site-ul respectă dispozițiile legale franceze în vigoare și standardele industriale aplicabile pentru site-urile web.
 
Utilizatorii se obligă să nu introducă, în mod voluntar sau chiar involuntar, viruși, erori sau fișiere de orice fel care să perturbe funcționarea site-ului web; în acest caz ei își vor asuma răspunderea.
În spiritul respectului pentru toate persoanele, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE poate lua măsuri legale împotriva utilizatorilor rău intenționați.
Utilizatorul declară și garantează că este pe deplin conștient de caracteristicile și constrângerile de pe internet și, în special, de faptul că transmiterea de date și informații pe internet nu beneficiază decât de o fiabilitate tehnică relativă, acestea circulând pe rețele eterogene, cu caracteristici și capacități tehnice diferite, care perturbă accesul sau îl pot face imposibil în anumite momente.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun prejudiciu rezultat din conectarea la site-ul web sau din utilizarea site-ului web de către un utilizator.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu este răspunzătoare pentru erori, omisiuni, viruși sau rezultate care pot fi obținute în urma utilizării abuzive a serviciilor, a informațiilor și a site-ului web. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu este constrânsă decât de o simplă obligație privind mijloacele.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, managerii sau angajații LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC nu pot fi trași la răspundere:
- Pentru nicio daună rezultată din conectarea, accesul sau utilizarea site-ului web; - Daunele care rezultă direct sau indirect din consultarea site-ului web sau din utilizarea serviciilor disponibile pe acesta; - Daunele directe sau indirecte care rezultă din utilizarea site-ului web și, în special, orice pierdere de exploatare, financiară sau comercială sau pierderea site-ului sau a datelor din orice sistem de informații, chiar dacă LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE este conștientă de posibilitatea unor astfel de daune.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu va fi în niciun caz considerată responsabilă pentru pierderea de informații/servicii sau daune legate de acest serviciu. Nicio informație sau serviciu furnizat de site-ul web nu poate fi interpretat(ă) ca reprezentând vreun fel de garanție.
Sub rezerva dispozițiilor legale sau a reglementărilor aplicabile, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu poate fi considerată responsabilă pentru nicio daună, în special, dar fără a se limita la pierderi de profit, clienți, date, bunuri necorporale care pot apărea ca urmare a utilizării sau a incapacității de a utiliza site-ul web și, în general, pentru niciun eveniment legat de site-ul web și/sau de orice site web terț.
 
6.2. ACTUALIZĂRI ALE SITE-ULUI WEB SAU PERIOADELE DE NEFUNCȚIONARE
LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVENE face tot posibilul, însă nu este obligată să mențină accesul la site-ul web șapte zile pe săptămână și 24 de ore pe zi. Prin urmare, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE poate întrerupe accesul, în special din motive de întreținere și modernizare. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu va fi în niciun caz responsabilă pentru aceste întreruperi și pentru consecințele care pot rezulta în ceea ce privește utilizatorul sau orice terță parte.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE își rezervă dreptul de a modifica sau de a șterge site-ul web fără notificare în prealabil și fără a fi răspunzătoare în vreun fel. Ștergerea sau modificarea site-ului nu poate justifica în niciun fel o anumită despăgubire sau alocarea de daune-interese pentru utilizatori.
 
6.3. GARANȚII
Utilizatorii iau la cunoștință și acceptă în mod expres că:
• utilizarea site-ului și a serviciilor se face pe propriul risc. Serviciul este furnizat pe baza unui serviciu „ca atare” și este accesibil în funcție de disponibilitatea sa; LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu oferă nicio garanție expresă sau implicită privind calitatea și compatibilitatea serviciului pentru o utilizare specifică și nerespectarea regulilor de utilizare a serviciului de către utilizatorii săi (această listă nu este exhaustivă).
 
• LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu garantează că site-ul și/sau serviciile vor satisface așteptările acestora; că acestea vor fi neîntrerupte, rapide, sigure sau lipsite de orice erori; că rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea serviciilor vor fi exacte și fiabile; că nivelul de calitate a tuturor serviciilor, informațiilor sau a oricărui alt material obținut de către aceștia în urma serviciului va corespunde așteptărilor lor; că defectele software-ului utilizat, dacă există, vor fi corectate.
 
• Orice material descărcat sau obținut în orice alt mod în timpul utilizării serviciului este pe propriul risc. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru orice deteriorare a computerului lor sau orice pierdere de date care rezultă din descărcarea acestui material.

 
ARTICOLUL 7 – PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care în prezentul document se prevede altfel, toate elementele care apar pe site (inclusiv, în special, texte, date, baze de date, elemente grafice, logo-uri, mărci, nume și denumiri, animații, imagini, videoclipuri, sunete, software și toate celelalte elemente) (denumite în continuare „elemente”) reprezintă proprietatea exclusivă sau, altfel spus, proprietatea intelectuală a PFDC și LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE și/sau a terților care au acordat o licență și intră sub incidența legislației franceze și internaționale privind drepturile de autor.
 
Aceste elemente sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, drepturi privind bazele de date, secrete comerciale și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală.
Toate drepturile de reproducere, reprezentare și comunicare publică sunt rezervate, inclusiv cele de reprezentare vizuală, fotografică, iconografică sau de altă natură. Este strict interzisă reproducerea integrală sau parțială a site-ului pe orice suport electronic, fără autorizația expresă a directorului de editare.
 
Mărcile și logo-urile utilizate pe site au fost înregistrate, iar reproducerea acestora constituie o încălcare a legii. Toate drepturile de utilizare sunt rezervate. Conform articolului L.122-4 din Codul proprietății intelectuale, orice reprezentare sau reproducere neautorizată în mod expres, integral sau parțial și prin orice mijloace este ilegală și constituie o infracțiune sancționată conform articolelor L. 335-2. și următoarele din Codul proprietății intelectuale.
 
Utilizatorului nu îi este permis să vândă, să copieze, să închirieze, să comercializeze, să transfere, să cedeze sau să subconcesioneze, să modifice, să adapteze site-ul web, să îl fuzioneze integral sau parțial în alt software, să îl traducă, să îl decompileze, să îl dezasambleze sau să creeze orice software sau orice funcție derivată din site-ul web fără acordul scris, expres al directorului de editare. 
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE acordă utilizatorului o licență personală gratuită, neexclusivă și netransferabilă, limitată la utilizarea privată, pentru a accesa, utiliza și vizualiza site-ul și elementele acestuia. Acest drept este acordat exclusiv pentru uzul personal, privat și necomercial și sub rezerva păstrării tuturor mențiunilor privind reproducerea și drepturile de proprietate intelectuală aferente. Ca atare, utilizatorului îi este interzis să copieze și/sau să reproducă în totalitate sau parțial elementele, prin orice mijloace și pe orice suport existent sau viitor, să le traducă în orice altă limbă și să le adapteze.
 
Orice altă utilizare a elementelor este strict interzisă și constituie o încălcare a dispozițiilor din Codul proprietății intelectuale.

 
ARTICOLUL 8 – DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pentru mai multe informații privind POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL de pe site, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE invită utilizatorii să consulte următoarele anunțuri: https://www.eau-thermale-avene.ro/politica-de-confidentialitate

 
ARTICOLUL 9 – HYPERLINKURI

Utilizatorul este informat că LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE poate furniza linkuri către site-uri web și/sau aplicații care aparțin sau nu Grupului Pierre Fabre. Aceste site-uri web și/sau aplicații sunt independente de site-ul web.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu editează și nu controlează sursele și conținutul acestor site-uri web sau legăturile acestora cu alte site-uri și/sau aplicații.
Legăturile către aceste site-uri și/sau aplicații nu constituie în niciun fel vreo aprobare, validare sau aderență a LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE la conținutul acestor site-uri și/sau aplicații și, cu atât mai mult, la utilizarea care ar putea fi făcută pe baza acestora.
Așadar, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nu poate fi considerată responsabilă pentru conținutul, produsele, serviciile, publicitatea, modulele cookie sau alte elemente ale acestor site-uri și pentru orice prejudicii sau pierderi dovedite sau presupuse, consecutive sau legate de utilizarea acestor informații, servicii sau date disponibile pe aceste site-uri și/sau aplicații.
 
Hyperlinkurile pot fi create doar cu acordul prealabil scris al LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Toate solicitările de autorizare trebuie să fie trimise la următoarea adresă: contact.avene@pierre-fabre.com

 
ARTICOLUL 10 – POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE

 Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pe site, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE invită utilizatorii să consulte tabelul cu module cookie, accesibil la: https://www.eau-thermale-avene.ro/politica-de-confidentialitate

 

ARTICOLUL 11 – CLAUZA DE RENUNȚARE ȘI NULITATEA PARȚIALĂ

În cazul în care una dintre dispozițiile termenilor și condițiilor generale de utilizare este nulă și neavenită ca urmare a unei modificări legislative, a reglementărilor sau a unei hotărâri judecătorești, acest lucru nu va afecta în niciun fel caracterul valabil și conformitatea cu celelalte dispoziții.
Dacă vreuna dintre părți nu se prevalează de vreuna dintre prevederile termenilor și condițiilor generale de utilizare, nu poate fi interpretat ca fiind o renunțare la dreptul de a se prevala de aceeași prevedere ulterior.

 

ARTICOLUL 12 – ALTE DISPOZIȚII

În măsura în care o dispoziție din termenii și condițiile generale își pierde valabilitatea sau conține lacune, aceasta va fi înlocuită cu alta, cea mai apropiată din punct de vedere al interpretării juridice.
Utilizatorii declară și iau la cunoștință faptul că au citit termenii și condițiile generale, iar utilizarea site-ului web constituie din partea utilizatorilor o acceptare deplină, necondiționată a acestora.
Pentru orice întrebări referitoare la termenii și condițiile generale și pentru orice întrebări sau observații cu privire la site sau la contul de utilizator, utilizatorii pot scrie la următoarea adresă: contact.avene@pierre-fabre.com

 

ARTICOLUL 13 – MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE DE UTILIZARE

Termenii și condițiile generale de utilizare pot fi modificate în orice moment de către LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Utilizatorii vor fi notificați cu privire la aceste modificări. Orice utilizare a site-ului web după primirea unei notificări cu privire la o modificare constituie acceptarea termenilor și condițiilor generale. Termenii și condițiile de utilizare aplicabile sunt cele de pe site-ul web, aflate în vigoare la data utilizării de un utilizator. Dacă utilizatorul nu este de acord cu modificările aduse termenilor și condițiilor generale, este de acord să nu acceseze site-ul web. 
În cazul unei traduceri a termenilor și condițiilor generale de utilizare, versiunea valabilă și aplicabilă este doar cea în limba franceză.

ARTICOLUL 14 – LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚELE COMPETENTE

Termenii și condițiile de utilizare se supun legislației franceze.
Înainte de orice acțiune în justiție, orice litigii care apar în legătură cu termenii și condițiile vor fi supuse medierii. În cazul în care medierea nu a avut succes, litigiul va fi adus spre soluționare instanței franceze competente.

Sus