Menţiuni Legale

I / INFORMAŢII I/LEGALE ŞI DECLINAREA RĂSPUNDERII


Editor
Laboratoarele dermatologice Avène
Societate cu răspundere limitată cu un capital de 38.250 €
Sediul principal situat la 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, Franţa
Tel: 33 (0)5 63 58 88 00
Nr. SIREN la Oficiul Registrului Comerţului din Nanterre 403 269 483
Nr. de înregistrare în scopuri de TVA intracomunitar FR 17 403 269 483


Director Publicaţie
Nuria PEREZ-CULLELL, Directorul Laboratoarelor dermatologice Avène


Administratorul website-ului
contact_avene@adpharma.com
Pentru a contacta administratorul website-ului, daţi clic aici.


HSP

CIS VALLEY
Societate cu răspundere limitată cu un capital de 2 500 000 €
Inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului din BORDEAUX sub numarul B 410 100 747
Sediul principal situat in Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES


TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE
Aceşti termeni şi aceste condiţii legale definesc termenii de folosire a website-ului „Laboratoires dermatologiques Avène" pe care îi acceptaţi când vizitaţi acest site.

Dacă nu acceptaţi aceşti termeni şi aceste condiţii, vă rugăm să părăsiţi acest site.

Dacă nu aveţi vârsta legală, vă angajaţi prin prezenta să vizitaţi acest site numai în prezenţa părinţilor sau a tutorelui dumneavoastră, care trebuie mai întâi să accepte termenii şi condiţiile prezente.

Aceşti termeni şi aceste condiţii pot fi modificate oricând fără preaviz.
 
 
II / TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE
 
Acest Site este guvernat de legislaţia franceză.

Website-ul Laboratoarelor dermatologice Avène website, care poate fi vizitat la https://www.eau-thermale-avene.com, (denumit în continuare „Site-ul”) este pus la dispoziţia dumneavoastră în anumite condiţii pe care vă angajaţi să le luaţi la cunoştinţă şi să le respectaţi.

Aceşti termeni şi aceste condiţii de folosire sunt definite în prezentul document.

Folosirea şi vizitele site-ului sunt limitate la utilizarea personală, nu comercială. În general, vă angajaţi să evitaţi folosirea întregului Site sau a unei părţi a acestuia în scopuri ilegale (încălcarea drepturilor de autor) sau scopuri care încalcă aceşti termeni şi aceste condiţii de utilizare.

Vizitând acest site, sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile de utilizare aplicabile la data vizitei dumneavoastră.

Scopul site-ului
Acest site a fost creat pentru a vă oferi informaţii cu privire la Laboratoires dermatologiques Avène (noutăţi, produse etc.). Site-ul nu constituie în niciun fel o ofertă comercială. Acest site prezintă informaţii necontractuale cu privire la Laboratoires dermatologiques Avène în scopul descrierii tuturor produselor acestora, dar nu are rolul de a transmite o ofertă de cumpărare directă pentru un produs sau un serviciu (cu excepţia cazului în care se specifică în mod expres altceva).

Pe măsură ce acest Site este actualizat, pentru a ţine cont de toate activităţile, s-ar putea ca unele informaţii sau anunţuri noi să nu mai fie valabile la data la care sunt afişate sau să fie pur şi simplu perimate. Laboratoires dermatologiques Avène nu poate garanta că toate informaţiile sau noutăţile disponibile pe prezentul sunt la zi, deşi se depun toate eforturile pentru a asigura acest lucru.


ÎNREGISTRARE
Nu este necesară nicio înregistrare pentru a vizita Site-ul şi puteţi lua la cunoştinţă de conţinutul acestuia. Se poate solicita Site-ului să divulge informaţii personale dacă trebuie să identifice, să contacteze sau să intenteze o acţiune în justiţie împotriva unei persoane care ar putea prejudicia sau încălca (în mod intenţionat sau nu), drepturile de proprietate ale Site-ului, ale altor utilizatori ai Site-ului sau ale oricărei alte persoane care ar putea fi vătămată printr-o astfel de utilizare.


Garanţie
Laboratoires dermatologiques Avène se angajează ca conţinutul Site-ului său să respecte legislaţia franceză în vigoare

Laboratoires dermatologiques Avène se angajează în special să nu afişeze informaţii care încalcă drepturile terţilor sau care au un caracter violent, pornografic sau defăimător şi de asemenea să nu afişeze un conţinut ilegal, în special conţinut rasist, xenofob sau pedofil, sau alt conţinut care ar putea încalcă demnitatea umană.

Laboratoires dermatologiques Avène nu garantează corectitudinea şi completitudinea informaţiilor prezentate pe acest Site.

Documentele pe care le ataşăm în format electronic la acest Site sunt supuse unor verificări multiple, cu toate acestea, ele pot conţine erori. Dacă observaţi erori, nu ezitaţi să ne contactaţi folosind formularul de contact şi vom face corecturile respective. De asemenea, este posibil ca textele afişate să fi fost supuse unor actualizări între momentul în care le vedeţi şi momentul în care luaţi cunoştinţă de acestea. Nu garantăm în niciun fel că aceste informaţii sunt exacte, complete şi la zi.


Utilizarea sfaturilor afişate pe Site
Site-ul vă pune la dispoziţie aplicaţii de diagnosticare computerizate şi ghiduri ale utilizatorului online care includ recomandări privind frumuseţea şi sănătatea, astfel încât să puteţi obţine sfaturi privind frumuseţea şi sănătatea.

Această disponibilitate nu constituie în niciun fel un transfer al drepturilor de proprietate asupra Aplicaţiilor. Nu vi se acordă decât o simplă licenţă de utilizator pentru aceste Aplicaţii, care nu este exclusivă şi este destinată exclusiv uzului dumneavoastră personal. În acest sens, nu aveţi permisiunea să copiaţi sau să reproduceţi integral sau parţial Aplicaţiile prin niciun fel de mijloace sau pe niciun mediu, existent sau viitor, sau să traduceţi Aplicaţiile în orice altă limbă sau să adaptaţi Aplicaţiile susmenţionate.

Laboratoires dermatologiques Avène nu poate fi trasă la răspundere pentru consecinţele directe indirecte şi/sau pentru orice prejudiciere a Aplicaţiilor ca urmare a unor defecte sau a pirateriei informatice.

În plus, Laboratoires dermatologiques Avène nu îşi asumă nicio obligaţie privind rezultatul, ci una privind mijloacele legate de sfaturile emise.

De asemenea, Laboratoires dermatologiques Avène nu oferă nicio garanţie explicită sau implicită şi nu îşi asumă nicio răspundere privind folosirea acestor sfaturi şi a produselor recomandate. Aceste sfaturi sunt oferite exclusiv cu titlu informativ şi trebuie confirmate de profesionişti.

Pentru informaţii suplimentare şi/sau neclarităţi, ne puteţi scrie folosind formularul de contact (inseraţi o legătură către formular).


Răspundere
Deşi Site-ul a luat măsurile necesare pentru a asigura exactitatea informaţiilor şi serviciilor disponibile pe Site, acesta nu poate fi tras la răspundere pentru erori, omisiuni, viruşi sau rezultate care pot fi generate de folosirea neadecvată a acestuia. Site-ul nu are de fapt, decât o obligaţie privind mijloacele.

Laboratoires dermatologiques Avène, conducerea şi angajaţii acestora nu pot fi traşi la răspundere:
 • Pentru daune de orice fel rezultate dintr-o conectare la, accesul la sau folosirea acestui Site
 • Pentru daune produse în mod direct sau indirect prin vizitarea acestui Site sau folosirea informaţiilor pe care acesta le pune la dispoziţie
 • Pentru daune directe sau indirecte rezultate din folosirea prezentului Site, în special, orice pierdere operaţională, financiară sau comercială sau orice pierdere de programe sau date din orice sistem informatic, chiar dacă Laboratoires dermatologiques Avène au fost informate privind posibila apariţie a unor astfel de daune.

În general, Laboratoires dermatologiques Avène nu oferă nicio garanţie expresă sau tacită pentru întregul Site sau pentru o parte a acestuia.

Vizitatorii se angajează să nu introducă în mod voluntar sau involuntar viruşi sau fişiere de orice tip care pot perturba operaţiunile Site-ului; în caz contrar, ei vor purta întreaga răspundere în această privinţă.

Laboratoires dermatologiques Avène pot iniţia acţiuni în justiţie împotriva vizitatorilor care nu respectă prevederea de mai sus.

Utilizatorul declară şi garantează că ştie foarte bine care sunt caracteristicile şi limitele Internetului, în special în ceea ce priveşte faptul că transmiterea de date şi informaţii pe Internet are doar o siguranţă tehnică relativă, informaţiile susmenţionate tranzitând reţele eterogene cu caracteristici şi capacităţi tehnice variate care pot perturba sau împiedica accesul în anumite perioade.

Site-ul depune eforturi pentru a menţine accesul la paginile sale 24/7, dar nu are nicio obligaţie de a garanta acest acces. Astfel, el poate întrerupe accesul la site, în special în scopuri de întreţinere şi îmbunătăţire. Laboratoires dermatologiques Avène îşi rezervă, de asemenea, dreptul să suspende, sau chiar să întrerupă, oricând şi fără să fie nevoie să transmită un preaviz, disponibilitatea integrală sau parţială a Site-ului, inclusiv a spaţiului pentru comentarii al acestuia şi, în special, a legăturilor către alte site-uri. Laboratoires dermatologiques Avène nu pot fi trase la răspundere în niciun fel pentru nicio întrerupere şi pentru consecinţele care ar putea rezulta din aceasta şi pentru impactul asupra utilizatorului sau asupra unui terţ.

În niciun caz Site-ul nu poate fi tras la răspundere pentru o pierdere de date sau o deteriorare a datelor susmenţionate. Nicio informaţie sau niciun sfat oferit de Site nu poate fi interpretat ca fiind o garanţie de orice fel.

În plus, legăturile hipertext vă pot ghida să vizitaţi alte site-uri externe gestionate de terţi. Laboratoires dermatologiques Avène nu controlează în niciun fel aceste website-uri şi nu oferă nicio garanţie privind informaţiile disponibile pe aceste site-uri şi nu îşi asumă nicio răspundere privind conţinutul lor. Dumneavoastră purtaţi întreaga răspundere pentru orice folosire a unei legături către orice alt site.


Drepturi de proprietate intelectuală
Tot conţinutul de pe acest Site şi fiecare dintre elementele acestuia luate separat (toate denumirile de produse sau mărci comerciale indicate, arhitectura, textele, fotografiile, imaginile, ilustraţiile etc.) sunt proprietatea exclusivă a Laboratoires dermatologiques Avène sau a furnizorilor de servicii tehnice ai acestora şi sunt guvernate de legislaţia franceză şi internaţională privind dreptul de autor şi, în sens mai larg, de legea privind proprietatea intelectuală.

Atragem atenţia vizitatorilor asupra faptului că aceste fotografii sau semne distinctive pot constitui, de asemenea, drepturi de proprietate intelectuală.

Toate drepturile de reproducere, reprezentare şi comunicare publică sunt rezervate, inclusiv reprezentările vizuale, fotografice, iconografice sau alte reprezentări.

Reproducerea integrală sau parţială a acestui site pe un mediu electronic de orice tip este interzisă oficial cu excepţia cazului în care directorul publicaţiei a permis în mod expres altceva.

Mărcile şi siglele comerciale folosite pe acest Site sunt înregistrate şi orice reproducere a acestora constituie încălcare.

Toate drepturile de utilizare sunt rezervate. În conformitate cu Articolul L. 122-4 din Codul proprietăţii intelectuale, orice reprezentare sau reproducere care nu este autorizată în mod expres, fie integral, fie parţial, prin orice fel de proces, va fi considerată ilegală şi un fals şi, în consecinţă, se pedepseşte conform termenilor din Articolele L. 335-2 din Codul proprietăţii intelectuale.

Credite foto: Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJI/Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE/Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER/Option Photo - P. STRUBE – Studio X.


Informaţii cu caracter personal
Laboratoires dermatologiques Avène nu solicită niciodată comunicarea de către utilizatori a informaţiilor cu caracter personal (numele, adresa, adresa de e-mail, profesia etc.). Totuşi, în special pentru a colecta anumite informaţii sau pentru a primi documente, vi se poate solicita să vă înregistraţi şi să oferiţi anumite informaţii cu caracter personal.

Laboratoires dermatologiques Avène vă informează prin prezenta că informaţiile personale pe care le-aţi putea comunica online sunt destinate exclusiv folosirii de către Laboratoires dermatologiques Avène sau de către orice altă entitate care face parte din grupul PIERRE FABRE şi că răspunde de prelucrarea şi păstrarea acestora în siguranţă. Aceste informaţii nu vor fi comunicate altor terţi în afară de cei care găzduiesc Site-ul sau lucrează la conţinutul sau gestionarea acestuia.

Laboratories dermatologiques Avène se angajează să ia toate măsurile rezonabile disponibile pentru a proteja confidenţialitatea acestor informaţii cu caracter personal.

Laboratoires dermatologiques Avène vă atrag atenţia asupra faptului că baza lor de date, care ar putea include aceste informaţii, a constituit obiectul unei declaraţii la comisia naţională pentru informatică şi libertăţi („CNIL”).

În plus, Laboratoires dermatologiques Avène vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile Legii privind tehnologia şi libertăţile informatice din data de 6 ianuarie 1978, aveţi dreptul să accesaţi, să modificaţi, să corectaţi şi să ştergeţi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal.

Vă puteţi exercita acest drept oricând trimiţând o scrisoare la adresa următoare:

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Modificarea se va face cât de repede posibil şi în maximum opt (8) zile lucrătoare de la primirea cererii dumneavoastră.

De fiecare dată când sunt colectate informaţii personale pe site, vor fi afişaţi în mod expres termenii şi condiţiile legale de colectare şi/sau modificare a informaţiilor colectate.

Sub rezerva primirii consimţământului dumneavoastră prealabil, Laboratoires dermatologiques Avène vă pot trimite oferte directe sau buletine de ştiri prin poşta electronică.

Dacă sunteţi abonat la serviciul de primire a buletinelor de ştiri prin e-mail, puteţi solicita rezilierea acestui serviciu fie în modul indicat mai sus, fie urmând instrucţiunile menţionate la sfârşitul fiecărui mesaj electronic pe care îl primiţi.


Cookie-uri
Pentru a colecta şi prelucra statistici (de exemplu evaluarea vizitelor site-ului), pentru a vă îmbunătăţi navigarea (de exemplu pentru a îmbunătăţi sau dezvolta optimizarea site-ului nostru pentru un anumit browser sau ecran / culoare), dar şi din motive de securitate (de exemplu, pentru a putea determina originea unui spam), se poate să ni se solicite să colectăm informaţii cu caracter personal privind variabilele mediului dumneavoastră folosind „cookie-uri”.

Un cookie este un set de date trimise la browser-ul dumneavoastră printr-un server web şi memorate pe hard-disk-ul computerului dumneavoastră. Unul sau mai multe cookie-uri ar putea fi plasate în mod anonim pe hard-disk-ul computerului dumneavoastră (paginile pe care le-aţi vizitat, data şi ora vizitei etc.). Aceste cookie-uri nu conţin nicio informaţie privată sau informaţie care vă poate identifica. Cookie-urile nu vă identifică, ci colectează informaţii privind vizita dumneavoastră pe Site-ul nostru. Cookie-urile nu fac altceva decât să permită Site-ului să identifice acele părţi ale activităţii şi serviciilor noastre de care sunteţi interesat pentru a vă putea oferi informaţii mai adecvate.

Puteţi identifica existenţa acestor cookie-uri.

De asemenea, vă puteţi opune prezenţei acestora şi le puteţi refuza. În acest scop, vă puteţi opune memorării cookie-urilor dezactivând această opţiune în browser-ul dumneavoastră (metodele respective sunt indicate pe website-ul CNIL).


Securitate
Internetul este o reţea deschisă. Din acest motiv, Laboratoires dermatologiques Avène nu pot garanta că aceste informaţii nu vor fi însuşite ilegal de către terţi.


Legături
Laboratoires dermatologiques Avène pot oferi legături către alte site-uri care pot aparţine sau nu Grupului. Aceste site-uri sunt independente de site-ul Laboratoires dermatologiques Avène.

Laboratoires dermatologiques Avène nu editează sau controlează sursele şi conţinutul acestor site-uri sau legăturile acestora către alte site-uri.

Aceste legături către site-uri nu constituie în niciun caz o aprobare sau o validare sau un acord din partea Laboratoires dermatologiques Avène în ceea ce priveşte conţinutul acestor site-uri.

În consecinţă, Laboratoires dermatologiques Avène nu poate fi trasă la răspundere pentru conţinutul, produsele, serviciile, publicitatea, cookie-urile sau alte elemente de pe aceste site-uri sau pentru orice prejudiciu, pierdere, dovedite sau pretinse, produse de sau în legătură cu folosirea acestor informaţii, servicii sau date disponibile pe aceste site-uri.

Crearea de legături hipertext către Site necesită autorizarea prealabilă scrisă a Laboratoires dermatologiques Avène. Orice cerere de autorizare trebuie trimisă mărcii înregistrate prin intermediul formularului de contact. Orice utilizare neautorizată constituie un fals care poate fi pedepsit de lege.


Spaţiul pentru comentarii
Site-ul pune la dispoziţia utilizatorilor spaţii pentru comentarii în care aceştia pot lua legătura cu sau trimite întrebări la:
Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Toate mesajele postate în aceste spaţii pentru comentarii exprimă ideile autorilor respectivi ale acestora. Totuşi, având în vedere că Site-ul răspunde de conţinutul acestor spaţii, administratorii acestora pot şterge sau pot pur şi simplu să nu răspundă la mesaje care sunt reprobabile, ilegale sau neconforme cu Termeni şi Condiţiile de Utilizare.

În consecinţă, participanţii sunt de acord să nu transmită conţinut:
 • În scopuri de publicitate mascată;
   
 • Înşelător sau inexact;
   
 • Care poate constitui o încălcare a drepturilor literale, artistice, asupra mărcilor comerciale, industriale sau a altor drepturi ale terţilor, cum ar fi drepturile la imagine şi protejarea intimităţii;
   
 • Injurios, defăimător, calomnios, rasist, xenofob, revizionist sau care prejudiciază onoarea sau reputaţia altora;
   
 • Care incită la discriminare, ură împotriva unei persoane sau a unui grup de oameni din cauza originii sau etniei, naţionalităţii, rasei sau religiei specifice a acestora;
   
 • Care ameninţă o persoană sau un grup de persoane;
   
 • Care prejudiciază ordinea publică, sub rezerva procedurilor civile sau penale sau defăimătoare, anti-constituţionale, extremiste sau emise de către grupuri interzise de lege; care incită la comportament criminal, sinucidere, terorism sau care justifică acte de terorism, crime de război sau crime împotriva umanităţii; pornografic, contrar bunelor moravuri sau care prejudiciază demnitatea umană;
   
 • Care permite terţilor, în mod direct sau indirect să îşi procure software-uri piratate, numere de serie ale software-urilor, software-uri pentru accesarea şi pătrunderea ilegală în sisteme informatice şi de telecomunicaţii şi, în general, orice software sau alt instrument care ar putea aduce atingere drepturilor altora şi siguranţei şi securităţii persoanelor şi bunurilor; Acestea includ viruşi sau orice altă aplicaţie care poate perturba sau afecta software-uri, echipamente de calcul sau computere care aparţin Site-ului sau utilizatorilor acestuia;
   
 • Care constituie scrisori în lanţ.

Utilizatorul se angajează să respecte imaginea şi reputaţia Site-ului şi să nu facă declaraţii şi/sau să nu se dedea la acţiuni de niciun fel care ar putea prejudicia Site-ul.

Site-ul îşi rezervă dreptul de a închide spaţiile pentru comentarii pentru o perioadă limitată de timp sau definitiv şi poate şterge informaţii şi referinţe la aceste informaţii în cazul în care observă încălcări ale legilor în vigoare, ale bunului simţ şi ale termenilor şi condiţiilor actuale de utilizare sau din orice alt motiv interpretat în mod liber.

Site-ul îşi rezervă toate drepturile privind publicarea sau nepublicarea opiniilor dumneavoastră sau a site-urilor de Internet în spaţiile pentru comentarii, de a le modifica, adapta sau traduce în altă limbă, în orice formă şi pe orice mediu, de a le păstra online sau de a le şterge oricând, fără preaviz.


Diverse
Dacă aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale de Utilizare devin nevalabile sau dacă este observat un defect în cuprinsul acestora, termenul respectiv va fi înlocuit cu un altul care este cât mai aproape cu putinţă de sensul său dorit din perspectiva interpretării legale.

Dacă nu sunteţi mulţumit de întregul Site sau de o parte a acestuia, de spaţiul său de comentarii sau dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale de Utilizare, tot ce aveţi de făcut este să încetaţi să mai folosiţi Site-ul.

Vizita dumneavoastră sau utilizarea generală de către dumneavoastră a Site-ului semnifică faptul că aţi luat la cunoştinţă Termenii şi Condiţiile Generale de Utilizare şi că acceptaţi în totalitate termenii şi condiţiile susmenţionate.

Aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale de Utilizare sunt guvernate de şi interpretate conform legislaţiei franceze.

Pentru orice întrebări legate de aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale de Utilizare sau pentru întrebări sau comentarii legate de Site sau de spaţiul pentru comentarii al acestuia, luaţi legătura cu noi prin intermediul formularului de contact.


Lege aplicabilă şi jurisdicţie
Aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale sunt guvernate de legislaţia franceză. În lipsa unei soluţionări pe cale amiabilă, instanţele din Nanterre vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricărui litigiu, indiferent dacă acesta este sau nu legat de aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale de Utilizare.

Laboratoires dermatologiques Avène

Societate cu răspundere limitată cu un capital de 38.250 €
Sediul principal situat la 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, Franţa
Tel: 33 (0)5 63 58 88 00
Nr. SIREN la Oficiul Registrului Comerţului din Nanterre 403 269 483
Nr. de înregistrare în scopuri de TVA intracomunitar FR 17 403 269 483
Trimiteţi prin e-mail
 • Sfaturi personalizate de îngrijire a pielii
 • Oferte speciale & concursuri
 • Review-uri ale produselor dvs. preferate

Pielea fiecăruia are nevoi diferite,
descoperiți-vă ritualul de îngrijire Eau Thermale Avène.

Începe acum
 • Recomandări de produse pentru a vă rezolva problemele pielii
 • Acces la produsele și review-urile dumneavoastră preferate
 • Lista de cumpărături pentru a vă răsplăti loialitatea
Înscrieți-vă acum

Căutare în curs

Login required

You must log into your Avène account to save this information.


Login or create an account