Menţiuni Legale și politica de confidențialitate

I / INFORMAŢII I/LEGALE ŞI DECLINAREA RĂSPUNDERII


Editor
PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS - Societate pe actiuni simplificata 
Sediu Social: 45, Place Abel Gance - 92100 Boulogne Cedex - Capital: 22 987 907,85 Euros
Numar la Registrul Comerţului din Nanterre 319 137 576.


Director Publicaţie
PIERRE FABRE DERMO-COSMETICSAdministratorul website-ului
contact_avene@magnapharm.eu
Mazarine Digital – Limited  company - S.A.S –– registered at the Paris RCS under number B 431 442 896 , whose registered office is located at 2, square Villaret de Joyeuse 75017 Paris, France  – Phone : +33 (0) 1 58 05 49 50 – Fax : +33 (0) 58 05 49 59.
Pentru a contacta administratorul website-ului, daţi clic aici.


HSP
Compania gazdă OVH,
SAS cu un capital de 10 069 020 Euro, înregistrat pe strada Kellermann 2 - 59100 Roubaix - Franța,
cu numărul 537 407 926 situat 2,
al cărui sediu principal se află pe strada Kellermann 2 - 59100 Roubaix - Franța


TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE
Aceşti termeni şi aceste condiţii legale definesc termenii de folosire a website-ului „Laboratoires dermatologiques Avène" pe care îi acceptaţi când vizitaţi acest site.

Dacă nu acceptaţi aceşti termeni şi aceste condiţii, vă rugăm să părăsiţi acest site.

Dacă nu aveţi vârsta legală, vă angajaţi prin prezenta să vizitaţi acest site numai în prezenţa părinţilor sau a tutorelui dumneavoastră, care trebuie mai întâi să accepte termenii şi condiţiile prezente.

Aceşti termeni şi aceste condiţii pot fi modificate oricând fără preaviz.
 
 
II / TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE
 
Acest Site este guvernat de legislaţia franceză.

Website-ul Laboratoarelor dermatologice Avène website, care poate fi vizitat la https://www.eau-thermale-avene.com, (denumit în continuare „Site-ul”) este pus la dispoziţia dumneavoastră în anumite condiţii pe care vă angajaţi să le luaţi la cunoştinţă şi să le respectaţi.

Aceşti termeni şi aceste condiţii de folosire sunt definite în prezentul document.

Folosirea şi vizitele site-ului sunt limitate la utilizarea personală, nu comercială. În general, vă angajaţi să evitaţi folosirea întregului Site sau a unei părţi a acestuia în scopuri ilegale (încălcarea drepturilor de autor) sau scopuri care încalcă aceşti termeni şi aceste condiţii de utilizare.

Vizitând acest site, sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile de utilizare aplicabile la data vizitei dumneavoastră.

Scopul site-ului
Acest site a fost creat pentru a vă oferi informaţii cu privire la Laboratoires dermatologiques Avène (noutăţi, produse etc.). Site-ul nu constituie în niciun fel o ofertă comercială. Acest site prezintă informaţii necontractuale cu privire la Laboratoires dermatologiques Avène în scopul descrierii tuturor produselor acestora, dar nu are rolul de a transmite o ofertă de cumpărare directă pentru un produs sau un serviciu (cu excepţia cazului în care se specifică în mod expres altceva).

Pe măsură ce acest Site este actualizat, pentru a ţine cont de toate activităţile, s-ar putea ca unele informaţii sau anunţuri noi să nu mai fie valabile la data la care sunt afişate sau să fie pur şi simplu perimate. Laboratoires dermatologiques Avène nu poate garanta că toate informaţiile sau noutăţile disponibile pe prezentul sunt la zi, deşi se depun toate eforturile pentru a asigura acest lucru.


ÎNREGISTRARE
Nu este necesară nicio înregistrare pentru a vizita Site-ul şi puteţi lua la cunoştinţă de conţinutul acestuia. Se poate solicita Site-ului să divulge informaţii personale dacă trebuie să identifice, să contacteze sau să intenteze o acţiune în justiţie împotriva unei persoane care ar putea prejudicia sau încălca (în mod intenţionat sau nu), drepturile de proprietate ale Site-ului, ale altor utilizatori ai Site-ului sau ale oricărei alte persoane care ar putea fi vătămată printr-o astfel de utilizare.


Garanţie
Laboratoires dermatologiques Avène se angajează ca conţinutul Site-ului său să respecte legislaţia franceză în vigoare

Laboratoires dermatologiques Avène se angajează în special să nu afişeze informaţii care încalcă drepturile terţilor sau care au un caracter violent, pornografic sau defăimător şi de asemenea să nu afişeze un conţinut ilegal, în special conţinut rasist, xenofob sau pedofil, sau alt conţinut care ar putea încalcă demnitatea umană.

Laboratoires dermatologiques Avène nu garantează corectitudinea şi completitudinea informaţiilor prezentate pe acest Site.

Documentele pe care le ataşăm în format electronic la acest Site sunt supuse unor verificări multiple, cu toate acestea, ele pot conţine erori. Dacă observaţi erori, nu ezitaţi să ne contactaţi folosind formularul de contact şi vom face corecturile respective. De asemenea, este posibil ca textele afişate să fi fost supuse unor actualizări între momentul în care le vedeţi şi momentul în care luaţi cunoştinţă de acestea. Nu garantăm în niciun fel că aceste informaţii sunt exacte, complete şi la zi.


Utilizarea sfaturilor afişate pe Site
Site-ul vă pune la dispoziţie aplicaţii de diagnosticare computerizate şi ghiduri ale utilizatorului online care includ recomandări privind frumuseţea şi sănătatea, astfel încât să puteţi obţine sfaturi privind frumuseţea şi sănătatea.

Această disponibilitate nu constituie în niciun fel un transfer al drepturilor de proprietate asupra Aplicaţiilor. Nu vi se acordă decât o simplă licenţă de utilizator pentru aceste Aplicaţii, care nu este exclusivă şi este destinată exclusiv uzului dumneavoastră personal. În acest sens, nu aveţi permisiunea să copiaţi sau să reproduceţi integral sau parţial Aplicaţiile prin niciun fel de mijloace sau pe niciun mediu, existent sau viitor, sau să traduceţi Aplicaţiile în orice altă limbă sau să adaptaţi Aplicaţiile susmenţionate.

Laboratoires dermatologiques Avène nu poate fi trasă la răspundere pentru consecinţele directe indirecte şi/sau pentru orice prejudiciere a Aplicaţiilor ca urmare a unor defecte sau a pirateriei informatice.

În plus, Laboratoires dermatologiques Avène nu îşi asumă nicio obligaţie privind rezultatul, ci una privind mijloacele legate de sfaturile emise.

De asemenea, Laboratoires dermatologiques Avène nu oferă nicio garanţie explicită sau implicită şi nu îşi asumă nicio răspundere privind folosirea acestor sfaturi şi a produselor recomandate. Aceste sfaturi sunt oferite exclusiv cu titlu informativ şi trebuie confirmate de profesionişti.

Pentru informaţii suplimentare şi/sau neclarităţi, ne puteţi scrie folosind formularul de contact (inseraţi o legătură către formular).


Răspundere
Deşi Site-ul a luat măsurile necesare pentru a asigura exactitatea informaţiilor şi serviciilor disponibile pe Site, acesta nu poate fi tras la răspundere pentru erori, omisiuni, viruşi sau rezultate care pot fi generate de folosirea neadecvată a acestuia. Site-ul nu are de fapt, decât o obligaţie privind mijloacele.

Laboratoires dermatologiques Avène, conducerea şi angajaţii acestora nu pot fi traşi la răspundere:
 • Pentru daune de orice fel rezultate dintr-o conectare la, accesul la sau folosirea acestui Site
 • Pentru daune produse în mod direct sau indirect prin vizitarea acestui Site sau folosirea informaţiilor pe care acesta le pune la dispoziţie
 • Pentru daune directe sau indirecte rezultate din folosirea prezentului Site, în special, orice pierdere operaţională, financiară sau comercială sau orice pierdere de programe sau date din orice sistem informatic, chiar dacă Laboratoires dermatologiques Avène au fost informate privind posibila apariţie a unor astfel de daune.

În general, Laboratoires dermatologiques Avène nu oferă nicio garanţie expresă sau tacită pentru întregul Site sau pentru o parte a acestuia.

Vizitatorii se angajează să nu introducă în mod voluntar sau involuntar viruşi sau fişiere de orice tip care pot perturba operaţiunile Site-ului; în caz contrar, ei vor purta întreaga răspundere în această privinţă.

Laboratoires dermatologiques Avène pot iniţia acţiuni în justiţie împotriva vizitatorilor care nu respectă prevederea de mai sus.

Utilizatorul declară şi garantează că ştie foarte bine care sunt caracteristicile şi limitele Internetului, în special în ceea ce priveşte faptul că transmiterea de date şi informaţii pe Internet are doar o siguranţă tehnică relativă, informaţiile susmenţionate tranzitând reţele eterogene cu caracteristici şi capacităţi tehnice variate care pot perturba sau împiedica accesul în anumite perioade.

Site-ul depune eforturi pentru a menţine accesul la paginile sale 24/7, dar nu are nicio obligaţie de a garanta acest acces. Astfel, el poate întrerupe accesul la site, în special în scopuri de întreţinere şi îmbunătăţire. Laboratoires dermatologiques Avène îşi rezervă, de asemenea, dreptul să suspende, sau chiar să întrerupă, oricând şi fără să fie nevoie să transmită un preaviz, disponibilitatea integrală sau parţială a Site-ului, inclusiv a spaţiului pentru comentarii al acestuia şi, în special, a legăturilor către alte site-uri. Laboratoires dermatologiques Avène nu pot fi trase la răspundere în niciun fel pentru nicio întrerupere şi pentru consecinţele care ar putea rezulta din aceasta şi pentru impactul asupra utilizatorului sau asupra unui terţ.

În niciun caz Site-ul nu poate fi tras la răspundere pentru o pierdere de date sau o deteriorare a datelor susmenţionate. Nicio informaţie sau niciun sfat oferit de Site nu poate fi interpretat ca fiind o garanţie de orice fel.

În plus, legăturile hipertext vă pot ghida să vizitaţi alte site-uri externe gestionate de terţi. Laboratoires dermatologiques Avène nu controlează în niciun fel aceste website-uri şi nu oferă nicio garanţie privind informaţiile disponibile pe aceste site-uri şi nu îşi asumă nicio răspundere privind conţinutul lor. Dumneavoastră purtaţi întreaga răspundere pentru orice folosire a unei legături către orice alt site.


Drepturi de proprietate intelectuală
Tot conţinutul de pe acest Site şi fiecare dintre elementele acestuia luate separat (toate denumirile de produse sau mărci comerciale indicate, arhitectura, textele, fotografiile, imaginile, ilustraţiile etc.) sunt proprietatea exclusivă a Laboratoires dermatologiques Avène sau a furnizorilor de servicii tehnice ai acestora şi sunt guvernate de legislaţia franceză şi internaţională privind dreptul de autor şi, în sens mai larg, de legea privind proprietatea intelectuală.

Atragem atenţia vizitatorilor asupra faptului că aceste fotografii sau semne distinctive pot constitui, de asemenea, drepturi de proprietate intelectuală.

Toate drepturile de reproducere, reprezentare şi comunicare publică sunt rezervate, inclusiv reprezentările vizuale, fotografice, iconografice sau alte reprezentări.

Reproducerea integrală sau parţială a acestui site pe un mediu electronic de orice tip este interzisă oficial cu excepţia cazului în care directorul publicaţiei a permis în mod expres altceva.

Mărcile şi siglele comerciale folosite pe acest Site sunt înregistrate şi orice reproducere a acestora constituie încălcare.

Toate drepturile de utilizare sunt rezervate. În conformitate cu Articolul L. 122-4 din Codul proprietăţii intelectuale, orice reprezentare sau reproducere care nu este autorizată în mod expres, fie integral, fie parţial, prin orice fel de proces, va fi considerată ilegală şi un fals şi, în consecinţă, se pedepseşte conform termenilor din Articolele L. 335-2 din Codul proprietăţii intelectuale.Informaţii cu caracter personal
Laboratoires dermatologiques Avène nu solicită niciodată comunicarea de către utilizatori a informaţiilor cu caracter personal (numele, adresa, adresa de e-mail, profesia etc.). Totuşi, în special pentru a colecta anumite informaţii sau pentru a primi documente, vi se poate solicita să vă înregistraţi şi să oferiţi anumite informaţii cu caracter personal.

Laboratoires dermatologiques Avène vă informează prin prezenta că informaţiile personale pe care le-aţi putea comunica online sunt destinate exclusiv folosirii de către Laboratoires dermatologiques Avène sau de către orice altă entitate care face parte din grupul PIERRE FABRE şi că răspunde de prelucrarea şi păstrarea acestora în siguranţă. Aceste informaţii nu vor fi comunicate altor terţi în afară de cei care găzduiesc Site-ul sau lucrează la conţinutul sau gestionarea acestuia.

Laboratories dermatologiques Avène se angajează să ia toate măsurile rezonabile disponibile pentru a proteja confidenţialitatea acestor informaţii cu caracter personal.

Laboratoires dermatologiques Avène vă atrag atenţia asupra faptului că baza lor de date, care ar putea include aceste informaţii, a constituit obiectul unei declaraţii la comisia naţională pentru informatică şi libertăţi („CNIL”).

În plus, Laboratoires dermatologiques Avène vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile Legii privind tehnologia şi libertăţile informatice din data de 6 ianuarie 1978, aveţi dreptul să accesaţi, să modificaţi, să corectaţi şi să ştergeţi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal.

Vă puteţi exercita acest drept oricând trimiţând o scrisoare la adresa următoare:

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Modificarea se va face cât de repede posibil şi în maximum opt (8) zile lucrătoare de la primirea cererii dumneavoastră.

De fiecare dată când sunt colectate informaţii personale pe site, vor fi afişaţi în mod expres termenii şi condiţiile legale de colectare şi/sau modificare a informaţiilor colectate.

Sub rezerva primirii consimţământului dumneavoastră prealabil, Laboratoires dermatologiques Avène vă pot trimite oferte directe sau buletine de ştiri prin poşta electronică.

Dacă sunteţi abonat la serviciul de primire a buletinelor de ştiri prin e-mail, puteţi solicita rezilierea acestui serviciu fie în modul indicat mai sus, fie urmând instrucţiunile menţionate la sfârşitul fiecărui mesaj electronic pe care îl primiţi.


Cookie-uri
Pentru a colecta şi prelucra statistici (de exemplu evaluarea vizitelor site-ului), pentru a vă îmbunătăţi navigarea (de exemplu pentru a îmbunătăţi sau dezvolta optimizarea site-ului nostru pentru un anumit browser sau ecran / culoare), dar şi din motive de securitate (de exemplu, pentru a putea determina originea unui spam), se poate să ni se solicite să colectăm informaţii cu caracter personal privind variabilele mediului dumneavoastră folosind „cookie-uri”.

Un cookie este un set de date trimise la browser-ul dumneavoastră printr-un server web şi memorate pe hard-disk-ul computerului dumneavoastră. Unul sau mai multe cookie-uri ar putea fi plasate în mod anonim pe hard-disk-ul computerului dumneavoastră (paginile pe care le-aţi vizitat, data şi ora vizitei etc.). Aceste cookie-uri nu conţin nicio informaţie privată sau informaţie care vă poate identifica. Cookie-urile nu vă identifică, ci colectează informaţii privind vizita dumneavoastră pe Site-ul nostru. Cookie-urile nu fac altceva decât să permită Site-ului să identifice acele părţi ale activităţii şi serviciilor noastre de care sunteţi interesat pentru a vă putea oferi informaţii mai adecvate.

Puteţi identifica existenţa acestor cookie-uri.

De asemenea, vă puteţi opune prezenţei acestora şi le puteţi refuza. În acest scop, vă puteţi opune memorării cookie-urilor dezactivând această opţiune în browser-ul dumneavoastră (metodele respective sunt indicate pe website-ul CNIL).


Securitate
Internetul este o reţea deschisă. Din acest motiv, Laboratoires dermatologiques Avène nu pot garanta că aceste informaţii nu vor fi însuşite ilegal de către terţi.


Legături
Laboratoires dermatologiques Avène pot oferi legături către alte site-uri care pot aparţine sau nu Grupului. Aceste site-uri sunt independente de site-ul Laboratoires dermatologiques Avène.

Laboratoires dermatologiques Avène nu editează sau controlează sursele şi conţinutul acestor site-uri sau legăturile acestora către alte site-uri.

Aceste legături către site-uri nu constituie în niciun caz o aprobare sau o validare sau un acord din partea Laboratoires dermatologiques Avène în ceea ce priveşte conţinutul acestor site-uri.

În consecinţă, Laboratoires dermatologiques Avène nu poate fi trasă la răspundere pentru conţinutul, produsele, serviciile, publicitatea, cookie-urile sau alte elemente de pe aceste site-uri sau pentru orice prejudiciu, pierdere, dovedite sau pretinse, produse de sau în legătură cu folosirea acestor informaţii, servicii sau date disponibile pe aceste site-uri.

Crearea de legături hipertext către Site necesită autorizarea prealabilă scrisă a Laboratoires dermatologiques Avène. Orice cerere de autorizare trebuie trimisă mărcii înregistrate prin intermediul formularului de contact. Orice utilizare neautorizată constituie un fals care poate fi pedepsit de lege.


Spaţiul pentru comentarii
Site-ul pune la dispoziţia utilizatorilor spaţii pentru comentarii în care aceştia pot lua legătura cu sau trimite întrebări la:
Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Toate mesajele postate în aceste spaţii pentru comentarii exprimă ideile autorilor respectivi ale acestora. Totuşi, având în vedere că Site-ul răspunde de conţinutul acestor spaţii, administratorii acestora pot şterge sau pot pur şi simplu să nu răspundă la mesaje care sunt reprobabile, ilegale sau neconforme cu Termeni şi Condiţiile de Utilizare.

În consecinţă, participanţii sunt de acord să nu transmită conţinut:
 • În scopuri de publicitate mascată;
   
 • Înşelător sau inexact;
   
 • Care poate constitui o încălcare a drepturilor literale, artistice, asupra mărcilor comerciale, industriale sau a altor drepturi ale terţilor, cum ar fi drepturile la imagine şi protejarea intimităţii;
   
 • Injurios, defăimător, calomnios, rasist, xenofob, revizionist sau care prejudiciază onoarea sau reputaţia altora;
   
 • Care incită la discriminare, ură împotriva unei persoane sau a unui grup de oameni din cauza originii sau etniei, naţionalităţii, rasei sau religiei specifice a acestora;
   
 • Care ameninţă o persoană sau un grup de persoane;
   
 • Care prejudiciază ordinea publică, sub rezerva procedurilor civile sau penale sau defăimătoare, anti-constituţionale, extremiste sau emise de către grupuri interzise de lege; care incită la comportament criminal, sinucidere, terorism sau care justifică acte de terorism, crime de război sau crime împotriva umanităţii; pornografic, contrar bunelor moravuri sau care prejudiciază demnitatea umană;
   
 • Care permite terţilor, în mod direct sau indirect să îşi procure software-uri piratate, numere de serie ale software-urilor, software-uri pentru accesarea şi pătrunderea ilegală în sisteme informatice şi de telecomunicaţii şi, în general, orice software sau alt instrument care ar putea aduce atingere drepturilor altora şi siguranţei şi securităţii persoanelor şi bunurilor; Acestea includ viruşi sau orice altă aplicaţie care poate perturba sau afecta software-uri, echipamente de calcul sau computere care aparţin Site-ului sau utilizatorilor acestuia;
   
 • Care constituie scrisori în lanţ.

Utilizatorul se angajează să respecte imaginea şi reputaţia Site-ului şi să nu facă declaraţii şi/sau să nu se dedea la acţiuni de niciun fel care ar putea prejudicia Site-ul.

Site-ul îşi rezervă dreptul de a închide spaţiile pentru comentarii pentru o perioadă limitată de timp sau definitiv şi poate şterge informaţii şi referinţe la aceste informaţii în cazul în care observă încălcări ale legilor în vigoare, ale bunului simţ şi ale termenilor şi condiţiilor actuale de utilizare sau din orice alt motiv interpretat în mod liber.

Site-ul îşi rezervă toate drepturile privind publicarea sau nepublicarea opiniilor dumneavoastră sau a site-urilor de Internet în spaţiile pentru comentarii, de a le modifica, adapta sau traduce în altă limbă, în orice formă şi pe orice mediu, de a le păstra online sau de a le şterge oricând, fără preaviz.


Diverse
Dacă aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale de Utilizare devin nevalabile sau dacă este observat un defect în cuprinsul acestora, termenul respectiv va fi înlocuit cu un altul care este cât mai aproape cu putinţă de sensul său dorit din perspectiva interpretării legale.

Dacă nu sunteţi mulţumit de întregul Site sau de o parte a acestuia, de spaţiul său de comentarii sau dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale de Utilizare, tot ce aveţi de făcut este să încetaţi să mai folosiţi Site-ul.

Vizita dumneavoastră sau utilizarea generală de către dumneavoastră a Site-ului semnifică faptul că aţi luat la cunoştinţă Termenii şi Condiţiile Generale de Utilizare şi că acceptaţi în totalitate termenii şi condiţiile susmenţionate.

Aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale de Utilizare sunt guvernate de şi interpretate conform legislaţiei franceze.

Pentru orice întrebări legate de aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale de Utilizare sau pentru întrebări sau comentarii legate de Site sau de spaţiul pentru comentarii al acestuia, luaţi legătura cu noi prin intermediul formularului de contact.


Lege aplicabilă şi jurisdicţie
Aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale sunt guvernate de legislaţia franceză. În lipsa unei soluţionări pe cale amiabilă, instanţele din Nanterre vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricărui litigiu, indiferent dacă acesta este sau nu legat de aceşti Termeni şi aceste Condiţii Generale de Utilizare.

Laboratoires dermatologiques Avène

Societate cu răspundere limitată cu un capital de 38.250 €
Sediul principal situat la 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, Franţa
Tel: 33 (0)5 63 58 88 00
Nr. SIREN la Oficiul Registrului Comerţului din Nanterre 403 269 483
Nr. de înregistrare în scopuri de TVA intracomunitar FR 17 403 269 483


 

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 
Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).
Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.
 1. CINE SUNTEM
Operatorul de date este MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L, o societate română cu sediul social în București, Sector 1, Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 2 din incinta Expo Business  Park, etaj 7, România.
 1. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?
Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).
Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea astfel cum este detaliat în cuprinsul prezentei politici de confidențialitate.
 1. Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor
Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.
Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.
Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.
 1. Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a vă soluționa și a răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos.
 
 •  
Temei legal
 •  
 1.  
Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră prin corespondență electronică (e-mail) sau telefon Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră. 4 ani de la soluționarea solicitării
 
 1. Campanii promoționale
Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare pentru a organiza campanii promoționale și/sau concursuri, sau pentru a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, precum și pentru a analiza eficacitatea campaniilor noastre promoționale. În cazul în care vom colecta date precum seria și numărul cărții de identitate sau codul numeric personal, acestea vor fi colectate și folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligațiilor fiscale legate de premiile acordate câștigătorilor campaniilor și/sau concursurilor. Participarea dumneavoastră la astfel de campanii promoționale și/sau concursuri este voluntară. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă să ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoționale sau ale concursurilor.
 
 
 •  
Temei legal
 •  
 1.  
Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor Interes legitim 4 ani de la data colectării datelor
 1.  
Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiului și, de asemenea, în scopul respectării cerințelor legale fiscale. Obligație legală, obligație contractuală 4 ani de la data colectării datelor
 
Nu vom publica pe site-ul nostru web numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor campaniei promoționale și/sau concursului, decât dacă persoana vizată ne-a oferit consimțământul său în acest sens.
 
 
 1. Comunicări de marketing direct
Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre, oferte promoționale și pentru abonarea la buletinele informative. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).
 
 
 •  
Categorii de date prelucrate Temei legal
 •  
 1.  
Comunicări de marketing direct prin intermediul newsletter-ului Astfel cum acestea au fost furnizate de către persoana vizată la exprimarea consimțământului său, de ex. nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.
 •  
4 ani de la momentul obținerii datelor sau până la momentul retragerii consimțământului, oricare dintre cele două momente survine primul
 
 1.  Achiziționarea de produse online (daca este cazul)
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea dezvoltării, respectării și încheierii contractului de cumpărare pentru produsele pe care le-ați achiziționat prin intermediul site-ului web www.eau-thermale-avene.ro. În special, trebuie să aveți în vedere următoarele:
Dacă alegeți opțiunea de salvare a cardului, vă exprimați consimțământul în vederea prelucrării detaliilor indicate (datelor dumneavoastră) în scopul activării cardului dumneavoastră. Codul de securitate al cardului (CVV sau CVC) se utilizează numai pentru efectuarea achiziției și nu va fi ulterior stocat sau prelucrat ca parte a detaliilor de plată. Consimțământul exprimat de către dumneavoastră asupra activării acestei funcții înseamnă că datele dumneavoastră vor apărea automat în câmpurile relevante atunci când faceți achiziții viitoare, astfel încât nu va mai trebui să introduceți din nou detaliile pentru fiecare achiziție nouă, deoarece acestea vor fi considerate corecte și valabile. Puteți modifica sau șterge datele despre carduri în orice moment la secțiunea contul dumneavoastră Stocăm și transmitem detaliile cardului dumneavoastră în conformitate cu standardele internaționale de confidențialitate și securitate pentru cardurile de credit și de debit. Utilizarea acestei funcții poate necesita modificarea parolei de acces din motive de securitate. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că  atunci când utilizați site-ul web, securitatea datelor dumneavoastră depinde și de utilizarea și stocarea corectă de către dumneavoastră a anumitor coduri confidențiale.
 
 •  
Categorii de date prelucrate Temei legal
 •  
 1.  
Achiziționarea de produse online Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, date bancare (numărul cardului bancar, numele deținătorului cardului, CVV/CVC) Obligație contractuală 4 ani de la momentul achiziționării produselor
 
 1. Procesul de recrutare
Dacă alegeți să aplicați la un loc de muncă prin intermediul site-ului web, în calitate de candidat, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurarii activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Societății.
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract de muncă. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Societății de a vă avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.
 
 •  
Categorii de date prelucrate Temei legal
 •  
 1.  
Recrutare Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, etc. Interes legitim Pe durata desfășurării procesului de recrutare
 1.  
Stocarea CV-ului după terminarea procesului de recrutare Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, etc. Consimțământ 1 an de la data la care ați furnizat datele
 
 1. Prelucrarea datelor reprezentanților partenerilor contractuali implicați în derularea contractelor cu Societatea și/sau reprezentanților autorităților publice
Dacă sunteți persoană de contact a partenerilor, a potențialilor parteneri sau a autorităților publice cu care interacționează Societatea în derularea contractelor, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri;
 • Pentru inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente;
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Societății de a iniția și desfășura relațiile contractuale si/sau cu autoritatile publice în derularea activității Societății în contextul oferirii produselor si serviciilor Societății. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Societății de a-și desfășura activitatea.
 
 
 •  
Categorii de date prelucrate Temei legal
 •  
 1.  
Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri; Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnătură Interes legitim Pe durata desfășurării relațiilor contractuale, dar nu mai mult de 10 ani
 1.  
Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate si reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnătură Interes legitim Pe durata activitatii societatii
 
 1. Sondaje, studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământul dumneavoastră, având, de asemenea, în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele și obiceiurile de cumpărare sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.
 
 
 •  
Temei legal
 •  
 1.  
Sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre Consimțământ, interes legitim Pe o perioada de 5 ani sau pana la retragera consimtamantului, care situatie intervine prima
 
 1. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat
Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.
 • Vom reține istoricul dumneavoastră de cumpărături și vom utiliza detaliile privind produsele pe care le-ați achiziționat în trecut pentru a vă adresa sugestii cu privire la alte produse cu privire la care considerăm că veți fi interesat;
 • Vom reține și evalua informațiile privitoare la cele mai recente vizite de pe site-ul nostru web și cum navigați prin diferite secțiuni ale site-ului nostru în scopuri analitice, pentru a înțelege modul în care persoanele utilizează site-ul nostru web pentru a-l putea face mai intuitiv;
 • Vom menține o evidența a articolelor de pe site-ul nostru web pe care le-ați accesat și vom utiliza respectiva informație pentru a vă adresa pe acest site publicitate care este relevantă pentru interesele dumneavoastră, pe care le-am identificat în baza articolelor pe care le-ați citit.
Scopul acestui tip de prelucrare este acela de a va transmite informații publicitare personalizate, în baza interesului comercial legitim al Societății, de exemplu îmbunătățirea serviciilor noastre. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Societăți de a vă oferi informațiile necesare în funcție de nevoile dumneavoastră.
 
 1. Monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau a bunurilor
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, imagine, serie si nr CI, atunci când decideți să ne vizitați, în baza interesului legitim al Societpții în scopul de a asigura securitatea și de a evita accesul neautorizat în spațiile noastre.
Vom menține o evidență a persoanelor care accesează spațiile noastre, reținând datele cu caracter personal ale acestorași vom utiliza respectivele informații doar în eventualitatea unei breșe de securitate.
Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea accesării spațiilor Societatii.
Vă informăm că datele dumneavoastră înregistrate în evidența persoanelor care accesează spațiile noastre sunt păstrate pentru o perioadă de 1 an. Datele prelucrate prin intermediul camerelor video sunt păstrate, potrivit legii, pentru o durată care nu depășește 30 de zile.
 
 1. Promovare medicala
In scopul promovarii produselor si serviciilor Societatii catre persoanele calificate (HCP), vom prelucra date cu caracter personal comunicate de persoanele vizate in formularul de colectare consimtamant.
Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având, de asemenea, în vedere și interesul nostru legitim de a ne promova produsele și serviciile noastre.
Participarea dumneavoastră este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume, prenume, localitatea în care va desfăşurati activitatea, codul de parafă, gradul profesional, nr. de telefon mobil/fix, e-mail), prin completarea formularelor de consimtamant.
 
 
 •  
Temei legal
 •  
 1.  
Întocmirea unei bazei de date cu profesionistii din domeniul sanatatii in scop de promovare medicala a produselor si serviciilor Consimțământ, interes legitim Pe o perioada de 5 ani sau pana la retragera consimtamantului, care situatie intervine prima
 
 1. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicatii la care apelam pentru transmiterea mesajelor SMS/e-mail, agentii de media din Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspecția Muncii, organele de poliție, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.
De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul A&D Pharma, societăți care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul A&D Pharma, vă rugăm să vizitați www.adpharma.com.
Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:
 1. În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web;
 2. Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centru de apel;
 3. Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare;
 4. Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;
 5. Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienții.
  1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE
În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).
Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.
 1. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, precum și a duratelor menționate mai sus. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.
Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal fie pentru (i) perioada prevăzută de lege; sau (ii) o perioadă nedeterminată, dacă legile și regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, vă informam că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., că anumite date sau toate datele dumneavoastră vor fi eliminate; (iii) sau până la încetarea existenței scopului relevant aplicabil anumitor date.
Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.
 1. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.
 1. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR
Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: București, Sector 1, Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 2 din incinta Expo Business  Park, etaj 7, România sau prin e-mail la dpo@magnapharm.eu.  De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.
 1. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
  1. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ
Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.
 1. CONTACT
Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: dpo@magnapharm.eu, telefon:0372 50 22 00
 

Credite foto: Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJI/Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE/Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER/Option Photo - P. STRUBE – Studio X.

 
Trimiteţi prin e-mail

Căutare în curs

Login required

You must log into your Avène account to save this information.


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

Oferiți-vă opinia

* Câmpuri obligatorii

Înscrierea mea

-Zi
-Lună
-An

Brandurile grupului Pierre Fabre:

*Câmpuri obligatorii

Mulțumim pentru feedback!

Comentariul tău a fost trimis și se va publica după ce va fi validat.