av_instit-hydrotherapy-center-hotel-hdrvb 1920x477

Responsabilitate Conștientizare și durabilitate
în inima orașului Avène-les-Bains

Recunoscând rolul vital al naturii, caracterul puternic și totuși fragil al acesteia, precum și responsabilitatea noastră socială, am dezvoltat numeroase acțiuni în jurul bazinului hidrografic. Prin urmare, fiecare dintre entitățile centrului cu apă termală se angajează să aplice metode de management responsabil și caută să facă progrese în îmbunătățirea contribuției sale la provocările dezvoltării durabile. 

Spațiile naturale

 • Pe terenul nostru, aplicăm principiul de zero pesticide.
 • Gestionarea durabilă și monitorizarea stării de sănătate a pădurilor sunt asigurate de ONF (Organizația Națională a Pădurilor) și de CNPF (Centrul Național pentru Proprietatea Forestieră)3
 • Parcul, aprobat ca refugiu de către Ligue de Protection des Oiseaux (LPO, Liga pentru Protecția Păsărilor), găzduiește în prezent 63 de specii de păsări - cu opt mai multe decât acum trei ani4.
 • Parcul este recunoscut ca un potențial refugiu pentru vidre, semn al calității apei 4.

Date:

3 - Office Nationale des Forêts (Oficiul Național al Pădurilor) este responsabil de gestionarea pădurilor de stat din impluviu (cu excepția parcurilor termale), iar Centre National de la Propriété Forestière (Centrul Național al Proprietății Forestiere) este responsabil pentru pădurile private. 

4 - Conform rezultatelor din 2019 ale Ligue de Protection des Oiseaux (Liga pentru Protecția Păsărilor).

 

Bazinul Avène-les-Bains

 • 86% din achizițiile efectuate pe situl termal sunt făcute la întreprinderi locale din Franța și aproape 50% din aceste achiziții sunt făcute în regiunea Occitania1.
 • Exploatațiile agricole ale impluviului Avène sunt însoțite de un proces de îmbunătățire continuă a practicilor lor prin intermediul unor diagnostice agricole.

 

 • Unitatea de producție din Avène este cel mai mare angajator din comunitatea de comune Grand Orb și al zecelea din departamentul Hérault2.
 • 80% dintre angajații sitului termal (unitatea de producție, băile termale și hotelul) locuiesc pe o rază de 30 km în jurul Avène-les-Bains (triunghiul Bédarieux, Lodève și Ceilhes).

Surse și date:

1- Date din 2019 - Achiziții pe siturile Avène: unitate de producție, băi termale și hotel

2- Date din 2019 de la Camera de Comerț din Occitania

av_instit-thermal-park2-drone-hdrvb
av_instit-water-research-center-hdrvb-475x475

Centrul de Cercetare a Apei

 • Centrul de cercetare a apei efectuează în medie 40.000 de controale pe an pentru a garanta calitatea apei termale Avène.
 • Controalele sunt garantate de acreditarea ISO 170255.
 • Ne educăm oaspeții cu privire la gestionarea resurselor de apă .

Date:

5- Verificările efectuate de Centrul de Cercetare a Apei sunt garantate ca fiind credibile și imparțiale. Acordată de COFRAC pentru activitățile sale de prelevare de probe și pentru analizele fizico-chimice și microbiologice, această acreditare plasează Centrul de Cercetare a Apei la același nivel de excelență ca și instituțiile responsabile de controlul sanitar al apei potabile.

 

Centrul de hidroterapie Avène

 • Centrul de hidroterapie Avène a fost primul centru de hidroterapie dermatologică certificat AQUACERT HACCP Thermalisme® în 20106
 • Singurul centru francez de hidroterapie în care apa termală este monitorizată de un centru de cercetare a apei.
 • Peste 300 de pacienți sunt ajutați în fiecare zi la Centrul de hidroterapie Avène.

Date:

6- Certifică siguranța sanitară a apei termale și utilizarea acesteia în cadrul tratamentelor termale oferite clienților centrului spa (igiena centrului spa, respectarea standardelor și protocoalelor, monitorizarea microbiologică a apei termale, monitorizarea medicală a clienților centrului spa).

 

 

Unitatea de producție

 • Unitatea de producție Avène este certificată ISO 14001 pentru managementul de mediu din 2017.
 • 100% din consumul de energie provine din surse regenerabile de energie, fără emisii directe de CO2².

 

 • Consumul de apă al orașului s-a înjumătățit din 2012⁸.
 • Clădirea, care găzduiește etapa finală a liniei de producție a aerosolilor, a fost construită cu ajutorul unei abordări experimentale pentru clădiri industriale NF Haute Qualité Environnementale TM (înaltă calitate a mediului)⁹.

Date:

8 - Fabrica și Centrul de hidroterapie, comparativ cu 2019

9 - Certificată de Certivéa, un organism acreditat de COFRAC - o abordare experimentală HQE™ este un proces voluntar pentru construcția de clădiri industriale. Aceasta reflectă un echilibru între respectarea mediului, calitatea vieții, performanța economică printr-o abordare globală și atestă faptul că clădirea atinge un nivel mai ridicat decât cel impus de reglementările în vigoare. Se utilizează pentru a controla impactul asupra mediului extern prin eco-construcție (relația armonioasă a clădirilor cu mediul înconjurător imediat, alegerea integrată a proceselor și produselor de construcție, amplasament cu zgomot redus etc.) și prin eco-management (gestionarea energiei, a apei, a deșeurilor de activitate, a cheltuielilor de întreținere și mentenanță etc.)

Hotelul

 • Hotelul are un design bioclimatic, iar o parte din apa caldă menajeră este produsă cu ajutorul panourilor solare instalate pe acoperiș.
 • 80% din produsele proaspete servite la hotel au fost produse pe o rază de mai puțin de 100 km7.
 • 82% din deșeuri sunt refolosite sau reciclate7.

Date:

7- Date din 2019

 

 

Sus